Spoedgevallendienst

Bij spoedeisende klachten en pijnklachten

Ook buiten de openingstijden van onze praktijk kunt u de juiste tandheelkundige zorg krijgen. Dat kan bij spoedeisende klachten en bij pijnklachten. Kunt u voor tandheelkundige hulp niet tot morgen of na het weekend wachten? Belt u dan allereerst het telefoonnummer van de tandartsenpraktijk. Bij geen gehoor, belt u dan het noodnummer.

Het noodnummer voor Rotterdam Zuid:
010 – 45 52 155

Het noodnummer voor Den Haag Zuid:
070 – 20 40 010

Het noodnummer voor Bergen op Zoom Zuid:
090 – 82 637 456

Acil şikayetlerde ve ağrı şikayetlerinde

Muayenehanemizin açılış saatleri dışında da (akşamları ve hafta sonlarında) doğru diş hekimliği hizmeti alabilirsiniz. Acil şikayetlerde ve ağrı şikayetlerinde bu mümkündür. Diş hekimliği yardımını yarına veya hafta sonu sonrasına kadar bekleyemiyormusunuz ? O zaman ilk olarak diş hekimliği muayenehanesinin numarasını arayınız. Cevap alamıyorsanız, acil durum numarasını arayınız.

Rotterdam Zuid için acil durum numarası:
010 – 45 52 155

Den Haag Zuid için acil durum numarası:
070 – 20 40 010

Bergen op Zoom Zuid için acil durum numarası:
090 – 82 637 456

For urgent complaints and pain complaints

For urgent complaints and pain complaints. Even outside the opening hours of our practice you can get the necessary dental care. This is possible with emergency complaints and pain complaints. If you cannot wait until the next day or after the weekend for dental care, first call our dental practice’s phone number. If there is no answer, call the emergency number provided.

The emergency number for Rotterdam Zuid:
010 – 45 52 155

The emergency number for Den Haag Zuid:
070 – 20 40 010

The emergency number for Bergen op Zoom Zuid:
090 – 82 637 456